Jesteśmy profesjonalnym brokerem usług kurierskich w Polsce.

Co oferujemy?

 • Najlepsze firmy kurierskie
 • Największe doświadczenie w logistyce (ponad 11 lat)
 • Najwyższy procent doręczeń
 • Najwięcej zadowolonych klientów
 • Najtańsze przesyłki kurierskie

Tanie przesyłki kurierskie

Serwis do zamawiania kuriera

Program partnerski

Broker usług kurierskich - tanie przesyłki kurierskie

Jesteśmy rzetelni

Broker usług kurierskich - tanie przesyłki kurierskie

Broker usług kurierskich: współpraca

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

Jak rozpocząć współpracę?

W celu nawiązania współpracy, prosimy o kontakt z działem handlowym, który przedstawi ofertę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Kontakt e-mail: handel@pkwid.com.pl. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 22 896 91 35, 22 896 91 36, 22 896 91 37, 22 896 91 38, 22 896 91 39.

Jak długo trzeba czekać żeby rozpocząć współpracę z PKWiD?

W przypadku przesłania dokumentów rejestrowych (niezbędnych do sporządzenia umowy) w tym samym dniu, w którym zaakceptowali Państwo ofertę przedstawioną przez pracownika działu handlowego. Przygotowanie narzędzi wysyłkowych oraz sporządzenie umowy trwa od 3 do 5 dni roboczych.

Jakie dokumenty potrzebne są do podpisania umowy?

Do podpisania umowy potrzebne będą kserokopie lub skany dokumentów tj.: NIP, REGON, KRS/ Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz podany na piśmie nr konta bankowego do zwrotu kwot pobranych do przesyłki za pobraniem.

Kiedy otrzymam umowę?

Jeżeli Zleceniodawca dostarczył wszystkie, niezbędne do podpisania umowy, dokumenty rejestrowe, czas realizacji wynosi do 5 dni roboczych. Umowa zostanie wysłana na ustalony adres korespondencyjny wraz z materiałami operacyjnymi.

Gdzie należy odesłać podpisaną umowę?

Umowę należy odesłać na adres: Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i S-ka Spółka Jawna, ul. Księżycowa 1, 01-934 Warszawa.

Kiedy można rozpocząć współpracę?

Współpracę możemy uznać za rozpoczętą od momentu, w którym Zleceniodawca otrzyma login i hasło do programu drukującego etykiety od pracownika PKWiD. Ze strony Zleceniodawcy konieczne jest podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza umowy.

NADAWANIE PRZESYŁEK

O której godzinie może przyjeżdżać kurier?

Jest to kwestia indywidualnego porozumienia z kurierem odbierającym.

Czy istnieje możliwość odbioru przesyłek z innego miejsca niż adres mojej firmy?

Tak, odbiory mogą zostać zrealizowane na terenie całego kraju, w takim przypadku należy złożyć zlecenie do działu obsługi klienta PKWiD.

Co oznacza zablokowanie nadań?

Zablokowane jest nadawanie przesyłek wg. stawek ustalonych w umowie współpracy pomiędzy klientem a PKWiD. Wszystkie nadania liczone są według standardowych stawek operatorów (bez rabatów) i rozliczane w formie gotówkowej.

Nadania zostały zablokowane - co robić?

Należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Windykacji (tel. 22 896 82 95), w celu ustalenia warunków odblokowania. Możliwa jest dalsza współpraca-odblokowanie nadań. Im szybciej zostaną ustalone warunki i Klient się z nich wywiąże, tym szybciej będzie mógł powrócić do współpracy i nadawania przesyłek.

Nie jestem zadowolony z obsługującej firmy kurierskiej, co mogę zrobić?

Należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym telefonicznie lub mailowo w celu znalezienia optymalnego rozwiązania zapewniającego Klientowi maksymalny komfort i zadowolenie z usług. Istnieje możliwość zaproponowania do obsługi innej firmy kurierskiej.

Czy jest deklaracja (minimalna ilość, jaką należy wysłać w ciągu miesiąca)?

Tak. Zleceniodawca deklaruje miesięczną ilość nadawanych paczek przed podpisaniem umowy. Deklaracja ilościowa jest wpisywana do umowy. Deklaracja ma zastosowanie od 3 miesiąca rozliczeniowego, chyba, że zapisy umowy świadczą inaczej.

W jaki sposób zlecić odbiór z kraju? (adres inny niż stałe nadania)

Odbiór z innego miejsca niż stały odbiór zlecamy, wysyłając wypełnione zlecenie transportowe (dostępne na stronie www.pkwid.com.pl) mailem na adres: zlecenia@pkwid.com.pl. Zlecenia należy przesyłać w dniu poprzedzającym odbiór. Część operatorów ma dostępną taką możliwość bezpośrednio w programie do drukowania etykiet.

W jaki sposób zamówić kuriera na swój adres?

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję w programie do drukowania etykiet, lub zadzwonić do działu obsługi klienta.

Jak wypełnić list?

Odpowiednie instrukcje obsługi aplikacji wysyłane są wraz z danymi logowania się do systemu, przed rozpoczęciem nadań.

Gdzie zamówić materiały do wysyłki?

Materiały firmowe dostarcza kurier. Należy zgłosić zapotrzebowanie osobiście kierowcy bądź do najbliższego oddziału firmy, która obsługuje Państwa w danym czasie.

Jak zintegrować system wysyłkowy z Allegro?

Należy zgłosić takie zapotrzebowanie do działu IT, wysyłając zlecenie mailem na adres: it@pkwid.com.pl lub zadzwonić po numer telefonu: 22 896 82 96.

PROGRAMY

Co zrobić, gdy zapomniałem hasła do programu?

Należy skorzystać z opcji odzyskiwania hasła. W przypadku problemów, należy skontaktować się ze swoim opiekunem handlowym lub działem IT.

Jak zalogować się do programu?

Należy postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mailem przez pracownika działu IT.

Nie mogę zmienić danych nadawcy z systemie do drukowania etykiet

Wszelkie zmiany adresu wysyłkowego, w tym numeru konta do pobrań należy zgłosić do opiekuna handlowego PKWiD. Zmiany na koncie zostaną dokonane w terminie do 2 dni roboczych.

REKLAMACJE

W jakim terminie możliwe jest spisanie protokołu szkody?

W ciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki.

Kto i gdzie może zgłosić prośbę o spisanie protokołu szkody?

Prośbę o przyjazd kuriera w celu spisania protokołu szkody może zgłosić zarówno nadawca, jak i odbiorca. Prośby można zgłaszać bezpośrednio do oddziału doręczającego firmy kurierskiej lub do PKWID.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia reklamacji na uszkodzenie przesyłki?

Zgłoszenie reklamacji, które powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby nadawcy lub adresata, zwanego „reklamującym”,
 2. rodzaj reklamowanej przesyłki,
 3. uzasadnienie reklamacji,
 4. kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,
 5. podpis reklamującego.
 6. Potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy).
 7. Protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki w przypadku jej przyjęcia przez adresata.
 8. Dokument potwierdzający wartość uszkodzonej rzeczy (paragon lub Faktura).

W jakim terminie mogę złożyć reklamację?

Wszystkie reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia następnego po nadaniu przesyłki.

Jak złożyć reklamację, w jaki sposób mogę przesłać reklamację?

Najwygodniej i najszybciej jest przesłać kompletną dokumentację drogą mailową na adres reklamacje@pkwid.com.pl. W przypadku braku takiej możliwości dokumenty można przesłać w formie pisemnej na adres naszej siedziby.

PŁATNOŚCI

Moja firma złożyła reklamację do faktury? Czy mogę nie płacić za fakturę?

W przypadku poprawnie i terminowo złożonej reklamacji, należy wpłacić kwotę bezsporną z faktury. Pozostała kwota zostanie rozliczona po uzyskaniu decyzji w sprawie reklamacji i ewentualnym wystawieniu faktury korygującej. Tylko w przypadku reklamowania wszystkich usług, wymienionych na zestawieniu do faktury, możliwe jest wstrzymanie płatności za fakturę w całości.

Co zrobić z otrzymaną fakturą korygującą?

Kopię faktury korygującej należny niezwłocznie podpisać i odesłać na adres siedziby PKWiD.

Mam zadłużenie - co dalej?

Należny skontaktować się działem rozliczeń PKWiD w celu ustalenia polubownej ścieżki spłaty zobowiązania. Brak kontaktu rozumiany będzie, jako odmowa zapłaty, a co za tym idzie dalsze konsekwencje cywilno-prawne. Pracownik działu rozliczeń pomoże w osiągnięciu kompromisu pozwalającego na spłatę ciążącego zadłużenia i kontynuację współpracy.

W jakim terminie należy uregulować płatność za fakturę?

Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentów sprzedaży, chyba, że w umowie przewozu przesyłek towarowych ustalono inaczej.

Jak często wystawiane są faktury za zlecone usługi?

Faktura zbiorcza wystawiana jest jeden raz w miesiącu, za przesyłki nadane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego.

Kiedy otrzymam fakturę?

W przypadku firmy, która udostępniła PKWiD adres e-mail, uprawniony do otrzymywania faktur w formacie PDF, faktura zostanie przesłana mailem najpóźniej następnego dnia po wystawieniu. W pozostałych przypadkach, faktury wysyłane są Pocztą Polska (listem priorytetowym) w ciągu kilku pierwszych dni miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obciążenie. PKWiD nie odpowiada za opóźnienia Poczty Polskiej.

Chcę otrzymywać faktury w formacie PDF. Co muszę zrobić?

Proszę o przesłanie pisemnej informacji, zawierającej NIP firmy oraz adres e-mail, na który mają być przesyłane faktury wraz z zestawieniem. Zgłoszenia można dokonać mailem na którykolwiek z adresów lub numerów kontaktowych podanych na stronie www.pkwid.com.pl lub przesyłając list na adres siedziby.

Jak dokonać płatności za wykonane usługi?

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury zbiorczej, która wystawiana jest jeden raz w miesiącu. Numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty znajduje się na fakturze. W przypadku braku faktury, prosimy o kontakt z działem rozliczeń.

AKTUALIZACJA DANYCH

Zmieniliśmy nazwę firmy/spółki, zmieniliśmy adres rejestrowy, korespondencyjny lub wysyłkowy. Czy powinniśmy coś zrobić?

Tak. W przypadku zmiany nazwy firmy lub adresu rejestrowego, prosimy o przesłanie skanu zaktualizowanych dokumentów firmowych (KRS/ wpis do ew. działalności gosp. lub REGON) potwierdzających ten fakt do opiekuna handlowego lub kserokopii na adres PKWiD. Po otrzymaniu dokumentów, aktualne dane zostaną wprowadzone do systemu. Przygotujemy i prześlemy do Państwa aneks do umowy, uwzględniający zmiany.

Broker usług kurierskich: Tani kurier krajowy, Najtańsze przesyłki kurierskie - Współpraca, Kurier dla e-commerce

Top developerska

Przesyłki kurierskie
  Wiarygodny Partner
 
Tanie przesyłki kurierskie - PKWiD
  Współpraca z PKWiD
  Korzyści dla Klienta
 
Tani kurier - przesyłki kurierskie
  Opłata paliwowa i drogowa
  Aktualne stawki
Przesyłki kurierskie PKWiD
 
Tanie przesyłki kurierskie - PKWiD
Telefon: +48 22 864 50 25
Email: biuro@korporacjakurierska.pl
 
Tani kurier - przesyłki kurierskie
Lokalizacja
Znajdź nas na mapie Google